Over Abbott

Abbott is wereldleider op het gebied van het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van glucosemonitoringsystemen die erop gericht zijn mensen te helpen hun diabetes beter te managen.
Gedurende haar al meer dan 120 jaar oude geschiedenis staan bij Abbott technologische vooruitgang en innovatie. Als organisatie streven wij ernaar de norm te stellen op het gebied van hulp bij diabetesmanagement en we streven naar een zo goed mogelijke gezondheid. 
Abbott levert haar diensten aan klanten in meer dan 150 landen en heeft ongeveer 99.000 medewerkers.

Privacy-beleid | Cookie-beleid

* Een vingerpriktest met een bloedglucosemeter is nodig; in periodes van snel veranderende glucosespiegels, wanneer de glucosespiegels in het interstitiële vocht (mogelijk) niet nauwkeurig de bloedglucosespiegels weergeven, (dreigende) hypoglykemie door het systeem wordt gemeld of als de door u waargenomen symptomen niet met de metingen van het systeem overeenkomen.

1. De FreeStyle LibreLink app en de FreeStyle Libre reader hebben vergelijkbare maar geen identieke functies. Een vingerpriktest met een bloedglucosemeter is nodig in periodes van snel veranderende glucosespiegels wanneer de glucosespiegels in het interstitiële vocht mogelijk niet nauwkeurig de bloedglucosespiegels weergeven of als hypoglykemie of dreigende hypoglykemie door de sensor wordt gemeld of als de symptomen niet met de metingen van de sensor overeenkomen.

2. Voor gebruik van de FreeStyle LibreLink app moet u zich registreren bij LibreView, een dienst die wordt aangeboden door Abbott en Newyu, Inc.

3. De FreeStyle LibreLink app is compatibel met telefoons voorzien van NFC die Android OS 5.0 of hoger gebruiken en met iPhone 7 en hoger die iOS 11 en hoger gebruiken.

4. De FreeStyle Libre sensor communiceert met de FreeStyle Libre reader waarmee deze is gestart, of de FreeStyle LibreLink app waarmee deze is gestart. Als u zowel de reader als de app wilt gebruiken, start uw sensor dan eerst met de reader en scan dan binnen een uur met de telefoon. Gegevens worden niet tussen apparaten gesynchroniseerd, dus om er zeker van te zijn dat uw rapporten alle beschikbare gegevens bevatten, kiest u één apparaat dat u gaat gebruiken om uw sensor minstens eenmaal in de 8 uur te scannen.

5. LibreLinkUp is een door Newyu ontwikkelde en geleverde mobiele applicatie.

6. De FreeStyle LibreLink app is compatibel met telefoons voorzien van NFC die Android OS 5.0 of hoger gebruiken en met iPhone 7 en hoger die iOS 11 en hoger gebruiken.

7. De FreeStyle Libre-sensor communiceert met de FreeStyle Libre-lezer die deze heeft gestart of de LibreLink app heeft gestart. Een sensor die is opgestart door de Freestyle Libre-lezer communiceert ook met de LibreLink-app, wanneer de LibreLink-app binnen een uur nadat het opstarten van de sensor wordt gebruikt on de sensor te scannen.

8. De functies van de LibreLink-app en de FreeStyle Libre-scanner zijn vergelijkbaar maar niet identiek. Een vingerpriktest met een bloedglucosemeter is vereist wanneer de glucosespiegels snel veranderen en de glucosespiegels in de interstitiële vloeistof de bloedglucosespiegels mogelijk niet nauwkeurig weergeven, of als de LibreLink-app hypoglykemie of op handen zijnde hypoglykemie aangeeft of wanneer de symptomen niet overeenkomen met de metingen van de LibreLink-app.

9. De trendpijl verschijnt niet altijd met uw meting.

 

FreeStyle en gerelateerde merknamen zijn handelsmerken van Abbott Diabetes Care Inc. in verschillende jurisdicties. Andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren. © 2014-2015 Abbott Laboratories Limited. Alle rechten voorbehouden. Handelsregister: 33179692 Amsterdam. Abbott, Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp