Nationaal Educatie Programma

Het FreeStyle educatieprogramma brengt u het volgende:

  • Praktische instructie en productinformatie rond de FreeStyle Libre en het gebruik ervan.
  • Een indruk van de ervaringen van gebruikers wereldwijd over de afgelopen jaren en de daarop gebaseerde productontwikkelingen.
  • De mogelijkheid tot het stellen van vragen aan een panel van experts zoals gebruiker, diabetesverpleegkundige & internist.

Het programma is als volgt:
18.30 – 19.00 uur : Ontvangst met koffie
19.00 – 19.45 uur : Instructie, informatie en praktisch gebruik van FreeStyle Libre
19.45 – 20.00 uur : FreeStyle Libre in de praktijk, een indruk van gebruikerservaringen over de afgelopen jaren
20.00 – 20.15 uur : Pauze
20.15 – 21.00 uur : “Meet the expert”, een interactief gedeelte met een panel van experts

De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en geheel vrijblijvend. Na afloop van de avond is het mogelijk een certificaat van deelname te verkrijgen.

Aanmeldingsproces:
Om u aan te melden voor het programma verzoeken wij u:

  • Hieronder uw gegevens volledig in te vullen;
  • Toestemming te verlenen voor (1) het verwerken van uw persoonsgegevens om uw deelname te registeren, (2) voor het toesturen van een bevestiging van registratie, (3) om u uit te nodigen voor een van de bijeenkomsten, (3) voor het toesturen van eventuele herinneringsmail voorafgaand aan de datum van uw keuze, (4) voor verificatie van uw registratie ter plaatse (bv. door middel van een QR code), en (5) indien u het evenement heeft moeten missen, voor het laten toesturen van informatie over toekomstige sessies.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk verwerkt overeenkomstig ons privacybeleid dat u hier kunt inzien.

Naar verwachting worden er in het najaar van 2019 opnieuw sessies voor het Nationaal Educatie Programma georganiseerd. U ontvangt hierover automatisch bericht of u kunt de informatie hier terug vinden.
Met dank voor uw interesse.

Over Abbott

Abbott is wereldleider op het gebied van het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van glucosemonitoringsystemen die erop gericht zijn mensen te helpen hun diabetes beter te managen.
Gedurende haar al meer dan 120 jaar oude geschiedenis staan bij Abbott technologische vooruitgang en innovatie. Als organisatie streven wij ernaar de norm te stellen op het gebied van hulp bij diabetesmanagement en we streven naar een zo goed mogelijke gezondheid.
Abbott levert haar diensten aan klanten in meer dan 150 landen en heeft ongeveer 99.000 medewerkers.

Privacy-beleid | Cookie-beleid

FreeStyle en gerelateerde merknamen zijn handelsmerken van Abbott Diabetes Care Inc. in verschillende jurisdicties. Andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren. © 2014-2015 Abbott Laboratories Limited. Alle rechten voorbehouden. Handelsregister: 33179692 Amsterdam. Abbott, Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
ACP-2019-ADC-745